InformationSpråkservice
Webbdesign
Utbildning
Kontaktinformation

Information

SVENONE kan erbjuda ett antal språktjänster, såsom korrekturläsning och bearbetning av texter. Vi kan också fungera som webbredaktör åt ditt företag. Vi hjälper till med att utforma företagets språkpolicy och vi erbjuder föreläsningar och diskussionsseminarier.

Många människor känner sig osäkra när de ska skriva. Efter skoltiden, så finns det inte längre någon lärare till hands för att stödja och ge råd i språkfrågor. De flesta har inte tid att aktivt söka reda på vad som är rätt och fel i språket utan litar på att det man hör och ser i sin omgivning är vad som gäller. Språkbruket blir trendstyrt, och mer eller mindre allvarliga språkfel etableras och cementeras. Vi tycker att det är synd, eftersom svenskan är ett språk som det finns all anledning att vårda. 

SVENONE vill vara din mentor i språkfrågor och en kompanjon till dig som arbetar med texter av olika slag.

Copyright © 2006 SVENONE.se