Information
Språkservice
Webbdesign
Utbildning
Kontaktinformation

Utbildning

För dig som vill förkovra dig själv eller dina medarbetare erbjuder
SVENONE kurser, föreläsningar och seminarier. Vi kommer till
din arbetsplats och fungerar som ett glatt och nyttigt inslag i verksamheten.

Du kan få hjälp med att analysera och förbättra de texter som
företaget publicerar och når ut med till sina kunder och partner.
Vi hjälper till med att gå igenom allt skrivet material - internt och
externt - för att företaget ska få en enhetlig profil. Vid behov
upprättas en språkpolicy som alla medarbetare har att rätta sig efter.

Copyright © 2006 SVENONE.se