Information
Språkservice
Webbdesign
Utbildning
Kontaktinformation

Webbdesign

SVENONE kan bli din partner på webben. I första hand hjälper vi till med granskning och bearbetning av texter men vi kan även vara rådgivande när det gäller att utveckla den informativa delen av en webbplats.

Vi samarbetar på följande nivåer:

Korrekturläsning och textgranskning
Många texter som läggs ut på webben har kommit till i en hast. Stavfel och andra språkfel slinker igenom utan att det var meningen. När man skriver en text är det vanligt att man blir "hemmablind". Då är det bra att lämna över den till någon annan för korrekturläsning. Fyra ögon ser mer än två.

Bearbetning
SVENONE bearbetar dina texter så att de blir bättre anpassade för webbpublicering. En webbtext ska vara kort och kärnfull och den ska effektivt förmedla det budskap som du vill ha fram till dina läsare/kunder.

Publicering
Låt SVENONE bli din webbredaktör. Lämna ditt manus till oss så läser vi igenom det och lägger ut det på din webbplats. Det spar mycket tid som du behöver bättre i din ordinarie verksamhet.

Moln
Copyright © 2006 SVENONE.se